วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน 2555 ระดับเขตพื่นที่การศึกษา(สพม. 42 นครสวรรค์) 7 - 8 กันยนายน 2555

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน 2555 ระดับเขตพื่นที่การศึกษา(สพม. 42 นครสวรรค์) 7 - 8 กันยนายน 2555 


1. หนังสือเชิญครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมพิวเตอร์) มาประชุม
ที่ http://www.chaiwbi.com/2555student/art2555/02pre.pdf
  
2. หนังสือ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมพิวเตอร์)
ที่ http://www.chaiwbi.com/2555student/art2555/04pre.pdf
  
3. รายละเอียดในการประสานงานการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมพิวเตอร์)
จะใช้เว็บไซต์ www.chaiwbi.com ประสานงานกับครูสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมพิวเตอร์) 
อยู่ที่ http://www.chaiwbi.com/2555student/ 

 โรงเรียที่ส่งนักเรียนเข้าแข่ง Cross word ให้นำอุปกรณ์มาเอง 
โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่ง คำคม ให้นำอุปกรณ์มาเอง 
การแข่งขัน A-mat และ Sudoku เปลี่ยนจากวันที่ 8 ก.ย. เป็นวันที่ 7 ก.ย. 55 
เกณฑ์การแข่งขันซูโดกุ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน


กลุ่มสาระการเีรียนรู้

  ภาษาไทย 
  ต่างประเทศฯ
  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  การงานอาชีพฯ
  ศิลปศึกษา
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ มี 16 ไฟล์ที่จะแบ่งปันกับคุณบน SkyDrive เมื่อต้องการดู ให้คลิกลิงก์ด้านล่าง 
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา
ร.ร.เขากะลาวิทยาคม
ร.ร.เขาทองวิทยาคม
ร.ร.เซนโยเชพนครสวรรค์
ร.ร.เทพศาลาประชาสรรค์
ร.ร.แม่วงก์พิทยา
ร.ร.โกรกพระ
ร.ร.โพฒิสารศึกษา
ร.ร.ไพศาลีพิทยาคม
ร.ร.จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม
ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ
ร.ร.ตะคร้อพิทยา
ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์
ร.ร.ทหารอากสอนุสรณ์


   สพม.42 (นครสวรรค์ เขต 1)
   สพม.42 (นครสวรรค์ เขต 1) 
   สพม.42 (นครสวรรค์ เขต 1)
   แบบส่งผลการแข่งขัน

รายการแข่งขัน

ชุดแบบฟอร์มการสมัคร

สนามแข่งขันโรงเรียนนครสวรรค์ (วิทยาศาสตร์,ศิลป,การงานอาชีพฯ"คอมพิวเตอร์")

สนามแข่งขันโรงเรียสตรีนนครสวรรค์ (ต่างประเทศ,ภาษาำไทย,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

สนามแข่งขันโรงเรียนวมินทราชูทิศ มัฌชิม (สังคมฯ ,คณิตศาสตร์)

สนามแข่งขันโรงเรียสวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัติ (สุขศึกษาฯ ,การงานอาชีพฯ,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน"ลูกสือ")